Якщо ваш бізнес працює, то ваш бренд як роботодавця вже існує. Бренд роботодавця — це сприйняття вашої компанії потенційними кандидатами та вже існуючою командою. Якщо ви плануєте провадити бізнес далі, то маєте думати, як зробити його керованим і змусити працювати на ваш бізнес, а не проти нього.

Інформативно про це спеціально для журналу «Молоко і ферма» (№1 (80), лютий 2024) розповіла консультантка з ефективності КЦ АВМ Катерина Дудка.

Робота над керованістю бренду роботодавця включає три ключові напрями:

1. Ціннісна пропозиція роботодавця (Employer Value Proposition, EVP) — що пропонує компанія своїм працівникам та що очікує у відповідь.

2. Внутрішні комунікації або взаємодія роботодавця та працівника (Employer experienсe) — як забезпечуємо дієвість ціннісної пропозиції, як будуємо взаємодію.

3. Зовнішні комунікації (Communication strategy) — що і як розповідаємо про компанію як роботодавця поза її межами; як працюємо над тим, щоб люди, які працюють в компанії, та люди, які її покидають, були провідниками нашого бренду, згадували добрим словом та рекомендували нас.

Зважаючи на виділені напрями роботи з управління брендом роботодавця, можемо окреслити послідовність дій (процесу).

Крок 1. Усвідомлення поточної ціннісної пропозиції (аудит того, що ми наразі пропонуємо співробітникам чи кандидатам).

Крок 2. Усвідомлення бізнес-цілей та розуміння, які люди нам потрібні.

Крок 3. Чітке формулювання ціннісної пропозиції роботодавця — що компанія обіцяє, які задачі, яке робоче середовище.

Крок 4. Забезпечити підтримку наших обіцянок.

Крок 5. Комунікації зовнішні та внутрішні — якість взаємодії прямо пов’язана з ефективністю.

Усвідомлення поточної ціннісної пропозиції (EVP) та як вона працює

Розуміння очікувань ваших працівників та їхніх цінностей допоможе зрозуміти поточну EVP та шляхи її актуалізації. Для цього ви можете робити регулярні оцінки залученості персоналу та мотиваційних факторів.

Оцінка проводиться на основі анкетування. Приклад анкет для таких оцінок ви можете знайти на сайті-партнері журналу MilkUa.info в розділі «Референтна модель молочної ферми» в підрозділі «Управління персоналом».

Регулярні оцінки залученості персоналу та мотиваційних факторів:

  • допомагають зрозуміти, що негативно впливає на рівень залученості персоналу і зони покращення;
  • виявляють позитивні та негативні фактори та ступінь їх впливу на ефективність співробітників;
  • допомагають зрозуміти справжнє ставлення співробітників до цілей і завдань компанії;
  • допомагають зрозуміти цінності працівників;
  • ідентифікують сильні та слабкі сторони кадрової політики і корпоративної культури та як співробітники бачать компанію і колектив;
  • допомагають зрозуміти, які зміни потрібно впровадити для підвищення прибутковості компанії шляхом збільшення залученості співробітників.

Джерело схеми: журнал «Молоко і ферма»

На схемі наведено приклад візуалізації результатів опитування працівників. Верхні графіки (див. схему) демонструють ступінь залученості персоналу загалом по компанії та підрозділах. Для оцінки залученості персоналу ви можете використовувати загальновідому та доступну методику, розроблену міжнародною консалтинговою компанією Gallup Q12. З інструментом в excel-таблицях для збору результатів та аналізу опитування ви можете ознайомитись у публічній версії «Референтної моделі молочної ферми».

На нижньому графіку (див. схему) аналіз мотиваційних факторів працівників. Для анкетування, збору та аналізу інформації ми використовували Google-форми, які дозволяють провести аналіз за різними розрізами.

Пам’ятайте, створення стійкого бренду роботодавця — пріоритет для керівників.

Повну версію статті можна переглянути на сайті MilkUa.info за посиланням  або у журналі «Молоко і ферма» (№1 (80), лютий 2024).


ЯК СКОРИСТАТИСЬ РЕФЕРЕНТНОЮ МОДЕЛЛЮ 

Увесь перелік документів референтної моделі можна знайти на сайті Мilkua.info за посиланням: http://milkua.info/uk/post/section/referentna-model-mtf. Значна частина матеріалів доступна для завантаження, проте є документи, які можуть бути надані після особистого звернення зацікавленої сторони. Доступні для завантаження файли — це документи, які ферми можуть впровадити самостійно, без сторонньої допомоги.

Нагадаємо, що референтна модель молочної ферми в Україні — це еталонна модель операційної діяльності ферми. В її основу покладено найкращі світові управлінські та виробничі практики. 

Маєте додаткові питання, звертайтесь за тел. +38 (093) 608 71 87 або пишіть zyateva@avm-ua.org.