Консультаційний центр АВМ завершив реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL) за фінансової підтримки Уряду Швейцарії.

Проведено практичні візити консультантів КЦ АВМ на господарства, що постраждали внаслідок військових дій на території України. В рамках візитів було проаналізовано, у формі експрес-моніторингів, та надано рекомендації по блокам: облік та персонал; відтворення та здоров’я ВРХ; доїння; годівля; управління стадом.


Ключовими проблеми по бокам були визначені такі:

Доїння:  відсутність протоколів доїння тварин; вміст соматичних клітин вище оптимального.

Відтворення: проблеми з відновленням новотільних корів; системні недоліки підбору схем синхронізації, оптимального часу осіменіння.

Здоров’я: надмірне відростання копитного рогу; нерегулярність проведення розчистки ратиць; вираження метаболічних захворювань.

Годівля: відсутність можливості заготовити необхідний об’єм кормів відповідної якості; раціони мають високий вміст сухої речовини; обмеженість ресурсів для закупівлі протеїновмісних продуктів; відсутній облік даних або ведеться дуже обмежено.

Вирощування ремонтного молодняку: не відповідне утримання телят молочного віку; кількість місць для відпочинку не відповідає кількості голів які знаходяться в групі.

Утримання та комфорт: недостатній рівень природної вентиляції: зачинені бокові віконні отвори, відсутня аераційна щілина дахового гребня; не достатня кількість підстилки; низький рівень комфорту для тварин у стійлах.

По кожній проблемі були надані рекомендації щодо покращення діяльності процесів та досягнення кращих результатів діяльності мтф. При дотриманні та виконанні порад, це призведе до:

- збільшення продуктивності;

- покращення здоров’я ВРХ ;

- забезпечення якості та безпечності виробленого молока;

- зменшення ризику виникнення метаболічних захворювань;

- збільшення маржи ферми;

- збереженості ремонтного молодняку;

- зменшення сервіс-періоду;

- зменшення кульгавих тварин в стаді;

- збільшення живої вага при отеленні та інше.

Всі ці покращення в загальному призведуть до відновлення та розвитку молочної галузі України, забезпечення якісною сировиною переробників та в результаті кожний споживач отримає якісний український продукт.


 Підтримаємо виробників молока! Разом переможемо, разом відбудуємо!