Референтна модель молочної ферми — інструмент, який зарекомендував себе з 2022 року на ринку України, як метод підвищення ефективності виробництва на МТФ. Механізм роботи, на перший погляд складний, але у руках професіоналів — простий, дієвий і результативний.

Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація за підтримки Міністерства фінансів Австрії та спільно з Пьотінгер і Консультаційним центром Асоціації виробників молока розробили референтну модель молочної ферми в Україні — еталонну операційну модель, побудовану на кращих світових практиках та адаптовану до українських реалій.

На сьогодні референтна модель молочної ферми, або її окремі елементи, успішно впроваджується на більшості молочних ферм України, що налічують разом понад 115 тис. голів ВРХ і становлять 30% промислового молочного скотарства. Як результат, річна молочна продуктивність в середньому зросла на 26% — від 13 до 51% (журнал "Молоко і ферма" (№6 (79), грудень 2023). 

Також читайте:

ПСП «ПІСКІВСЬКЕ»: РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФЕРЕНТНОЇ МОДЕЛІ

ТЗОВ “ПРОГРЕС”: ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФЕРЕНТНОЇ МОДЕЛІ — ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА МАСТИТ ЗНИЗИЛАСЬ ІЗ 30 ДО 1-3%

ТОВ «КРАСНОГІРСЬКЕ»: ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФЕРЕНТНОЇ МОДЕЛІ МОЛОЧНОЇ ФЕРМИ ТА РЕАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 Що ж таке референтна модель молочної ферми?

Референта модель це еталонна модель, так би мовити стандартний зразок якогось об’єкту. До референтної моделі звертаються, коли треба порівняти існуючий об’єкт з цим еталоном, встановити відмінності, та визначити, як наблизити реально існуючий об’єкт до стандарту. В основу було покладено найкращі світові управлінські та виробничі практики

Місія на етапі планування визначення рівня життєздатності та стійкості підприємства, виявлення сильних та слабких сторін, зниження ризиків підприємницької діяльності.

Завдання процесу планування є пошук резервів підвищення ефективності підприємства, визначення цілей та КПЕ діяльності (стратегічних, середньострокових та операційних), створення бази для управління ефективністю.

Як результат: обґрунтоване бачення цілей діяльності та напрямків розвитку, чітке визначення КПЕ діяльності, підвищення ефективності.

Ви можете скористуватися експрес-оцінкою ефективності процесу планування у Вашому господарстві за посиланням: http://milkua.info/uk/post/planuvanna  (доступ вільний).

На базі сайту MilkUA.info опубліковано бізнес-процеси з референтної моделі, по яким викладено основну інформацію та інструменти для загального користування всіх зацікавлених. Серед них: